Committees

 ORGANIZING COMMITTEE
  
 Chair:  Tomasz Wierzba 
 Secretary:   Janina Kwidzińska
 Members:  Jolanta Orzeł-Gryglewska
                      Paweł Musiał
                      Piotr Badtke
           Paweł Figarski
                      Stanisław Zajączkowski
                      Magdalena Zabielska-Kaczorowska
                      Elwira Smolińska-Fijołek
                      Aneta Stachowska 
 SCIENTIFIC COMMITTEE

 Chair: Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Warsaw)

 Tiziana Brevini (Milan)
 Tomasz Brzozowski (Cracow)
 Teodor Buchner (Warsaw)
 Ewa Chabielska (Bialystok)
 Adrian Chabowski(Bialystok)
 Jacek Drobnik (Lodz)
 Anita Franczak (Olsztyn)
 Magdalena Gibas-Dorna (Zielona Gora)
 Jan Górski (Bialystok)
 Maciej Jankowski (Gdansk)
 Zbigniew Kmieć (Gdansk)
 Elżbieta Kompanowska-Jezierska (Warsaw)
 Urszula Kosior-Korzecka (Lublin) 
 Maciej Kurpisz (Poznan)
 Joanna Lewin-Kowalik (Katowice)
 Barbara Malinowska (Bialystok)
 Teresa Małecka-Massalska (Lublin)
 Stanisław Okrasa (Olsztyn)
 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Katowice)
 Jolant Orzeł-Gryglewska( Gdansk)
 Wiesław W. Pawlik (Cracow)
 Mariusz Ratajczak (Louisville)
 Justyna Rogalska (Toruń) 
 Marek Skrzypski (Poznan)
 Artur Hugo Świergiel (Gdansk, Warsaw)
 Małgorzata Tafil-Klawe (Gdansk)
 Tomasz Wierzba (Gdansk)
 Paweł Winklewski (Gdansk)
 Jakub Włodarczyk (Warsaw)
 Romuald Zabielski (Warsaw)
 Paweł Zalewski (Bydgoszcz)
 Jerzy Żołądź (Cracow)